Trygghet för både säljare och köpare

Vi rekommenderar alltid våra säljare att låta besiktiga sitt hus före försäljning och teckna en ansvarsförsäkring för dolda fel. Detta ger trygghet för båda parter. Vi kallar detta TryggtHem.

TryggtHem gör affären rak och enkel

När du vill sälja ditt hus till bästa pris och undvika framtida problem är TryggtHem den perfekta lösningen.

TryggtHem underlättar försäljningsprocessen och kan i många fall leda till en smidigare affär och ett högre pris.
Intressenter får en bättre insyn i husets skick och kan därför lättare ta beslut om att lägga bud.

TryggtHem består av följande delar;

Förbesiktning - ger trygga kunder som har lättare till beslut

I TryggtHem ingår de viktiga undersökningar som bör genomföras vid en husförsäljning.
Grundpaketet innehåller en omfattande överlåtelsebesiktning där man vid behov även kan välja till utökade kontroller.

Ansvarsförsäkring - skyddar mot obehagliga överraskningar

Du som säljare har ett så kallat “dolda felansvar” i 10 år efter det att du sålt en fastighet.
I TryggtHem ingår därför även en försäkring som täcker stora delar av ditt ekonomiska ansvar för dolda fel under hela 10-års perioden. Försäkringen täcker även eventuella juridiska tvister avseende dolda felansvaret.

Det är inte vanligt att hitta dolda fel i en fastighet. Men om de nya ägarna efter tillträde ändå skulle hitta ett dolt fel, till exempel i samband med renovering, är både säljare och köpare oftast mycket tacksamma om det finns en ansvarsförsäkring för dolda fel.

Att teckna en ansvarsförsäkring för dolda fel som säljare innebär att man har skyddat både sig själv och köparen mot obehagliga överraskningar.

Energibesiktning - visar husets energistatus och ger råd om förbättringar

Från och med 1 januari 2009 ska villor och radhus som säljs energideklareras. Energideklarationen ska utföras av en energiexpert på ett företag som är ackrediterat av Boverket.